Vårt arbete

Att bli utsatt för brott kan vara svårt att hantera och innebär stora påfrestningar.

Brottsofferjouren är en ideell förening med uppgift att erbjuda hjälp och stöd till brottsoffer. Vår förening är politiskt och religiöst obunden.

Vi kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

  • tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
  • information om hur en polisanmälan går till stöd vid eventuell rättegång
  • information om hur det går till i rättssalen
  • hänvisa till myndighetskontakter
  • hjälp att ställa krav på skadestånd
  • samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare

All kontakt med jouren är kostnadsfri och våra stödpersoner har avlagt tystnadslöfte.